موضوع جستجو: مدیریت مالی - ۸ مورد پیدا شد

۱ . :
۲ . صحفه اصلي : به نام مدیریت گردیده. حال مدیریت چگونه می‌تواند از کارایی و اثربخشی تخصیص منابع آگاه گردد؟ در اینجا نیازهای دیگری احساس می شود که با مدیریت گره خورده است؛ سیستم اطلاعاتی مالی
۳ . خدمات حسابداری مالياتي : نیز جهت مدیریت صحیح و   کنترل منابع خود و کاهش ریسک عملیاتی بایستی دارای سیستم حسابداری انبار فروش و خزانه داری و دارایی   ثابت باشند و با استقرار کنترلهای داخلی از سوئ استفاه های
۴ . اخبار : 1-حسابرسی مالی صورت های مالی وصدور گزارش جهت ارائه به بانک ها وسازمان امور مالیاتی کشور 2-حسابرسی عملیاتی جهت بهبود فرآیند های کسب وکار 3-حسابرسی مالیاتی وصدور گزارش جهت ارائه
۵ . خدمات مشاوره اي مالياتي : مالی خدمات مشاوره مدیریت در خصوص ایجاد ساختار سازمانی، هویت سازمانی و ارائه راهکارهای مناسب در خصوص افزایش درآمد واحدهای تجاری خدمات،مشاوره ای،مالیاتی،حسابداری،حسابرسی،مالیاتی،ارزش افزوده،حساب
۶ . کاری - مدیریت مالی : مدیریت مالی   1) هتل 4 ستاره   2) چند شرکت واردات کننده   3) شرکت پخش تجهیزات امنیتی   4) شرکت پخش دارو   5) چند شرکت تولیدی    
۷ . خدمات حسابداری : و مشاورین مدیریت امکان پذیر نیست،به منظور رفع نیازهای حسابداری و مدیریتی شرکت ها ، موسسات ، کارخانجات و ارتقاء سطح کیفی اطلاعات مالی و سیستم های مدیریتی، فعالیت های حرفه ای
۸ . مدیریت مالی :