خدمات مالیاتی:

 

1) شرکت تولیدی درب ضدسرقت

 

2) شرکت تولیدی نان صنعتی

 

3) شرکت تولید مرغ و جوجه

 

4) شرکت تولیدی کانکس

 

5) شرکتهای پیمانکاری